FAQs

Waarom is basisonderwijs belangrijk?

De schoolperiode van een kind begint altijd op de basisschool. Dit is misschien wel de belangrijkste periode uit het hele leven van jouw kind. De reden hiervoor is dat een kind op de basisschool van alles leert. Bovendien wordt hier een basis gelegd voor de toekomst van jouw kind. De term ‘basis’ is hier dus zeker wel van toepassing. We moeten het belang van de basisschool dan ook zeker niet onderschatten. Veel mensen beschouwen dit als een periode waarin je nagenoeg alles kan en mag doen. Deels is dit zo, maar laten we niet vergeten dat de basisschool een belangrijk onderdeel is van het leven van jouw kind.

Vanaf wanneer kan mijn kind naar de basisschool?

Veel mensen brengen hun kind op zijn/haar vierde verjaardag naar de basisschool. Op de een of andere manier is dit erin geslopen. Daarom denkt nagenoeg iedereen dat het verplicht is om een kind op zijn vierde naar de basisschool te sturen. Dit is echter niet het geval. Volgens de Nederlandse wet is een kind namelijk pas vanaf zijn vijfde levensjaar leerplichtig. Jij kunt er dus ook voor kiezen om jouw zoon of dochter op de dag van zijn/haar vijfde verjaardag voor het eerst naar de basisschool te sturen. Het kan echter geen kwaad om dit al in het vierde levensjaar te doen. In dat geval heeft een kind namelijk voldoende tijd om te wennen aan de basisschool en dat voorkomt later problemen.

Hoe ziet de basisschoolperiode eruit?

Het basisonderwijs in ons land kent verschillende periodes. Wanneer een kind voor het eerst naar school gaat, begint hij/zij altijd in groep 1. Indien alles goed gaat, stroomt hij/zij het jaar erop door naar groep 2. De eerste twee groepen worden in de volksmond ook wel de peuters genoemd. In deze twee groepen speelt spelenderwijs leren een belangrijke rol. In groep drie leert een kind vervolgens de basis van lezen, schrijven en rekenen. Deze basis wordt in de groepen 4, 5, 6 en 7 steeds verder ontwikkeld. Uiteraard komen er ook andere vakken om de hoek kijken, zoals geschiedenis, topografie en Engels. In groep 8, het laatste jaar van de basisschool, moet een kind een eindtoets afleggen. Deze toetst bepaalt voor een groot deel hoe de verdere schoolcarrière van een kind eruit ziet.

Wat leert mijn kind op de basisschool?

Een kind leert hartstikke veel op de basisschool. Dit begint al bij de peuters. Kinderen krijgen hier nog veel tijd om te spelen, maar onbewust leren zij ook ontzettend veel. Zo wordt er bijvoorbeeld veel geknutseld aan de hand van bepaalde thema’s. Niet alleen leuk dus, maar zeker ook leerzaam. In het vervolg van de basisschoolperiode leert een kind ontzettend veel. Hoe hoger de groep waar een kind in zit, des te meer nieuwe dingen leert hij/zij. In de lagere groepen is het allemaal nog wat makkelijk, maar stukje bij beetje wordt het steeds moeilijker. De kennis van een kind wordt zodoende steeds groter en dat is alleen maar positief voor de rest van zijn/haar leven.

Wat kan mijn kind na de basisschool doen?

De meeste kinderen leggen de basisschool in 8 jaar af. Sommige mensen doen er langer over. In dat geval doen zij een jaar over. In een enkel geval slaat een kind een groep over, maar dit gebeurt niet vaak. Indien jouw kind de basisschool met succes heeft afgerond, is het nog niet afgelopen met school. Kinderen zijn namelijk tot hun 18e leerplichtig volgens de wet. Na de basisschool volgt de middelbare school. Afhankelijk van het niveau duurt deze periode vier of vijf jaar. Nadien kan een kind naar het middelbaar beroepsonderwijs (mbo), hoger beroepsonderwijs (hbo) of wetenschappelijk onderwijs (wo). Het behaalde diploma op de middelbare school bepaalt of een kind toegelaten kan worden op welk niveau.

Waar moet jij rekening mee houden als nieuwe basisschoolleraar?

Voor nieuwe leerkrachten in het basisonderwijs gaat er vaak een wereld open. Dit is zeker het geval wanneer jij zelfstandig voor de klas staat. Je bent dan namelijk ineens helemaal op jezelf aangewezen. Dit is aan de ene kant prettig, maar ook best lastig. Zorg er altijd eerst voor dat jij het niet te moeilijk maakt. De kinderen moeten het immers wel begrijpen. Om dit te bewerkstelligen, doe jij er goed aan de kinderen actief bij jouw les te betrekken. Laat ze geregeld naar voren komen om wat op het bord te schrijven en stel vooral veel vragen. Als laatste willen wij jou ook nog meegeven dat je niet teveel vast moet houden aan het klaslokaal. Geef ook eens buiten les, bijvoorbeeld in de natuur, of neem kinderen mee ergens naartoe. Hier leren zij ongetwijfeld ook ontzettend veel van.